achtergrond

Er bestaan veel definities van geluk. Op deze site en in onze dienstverlening gaan we uit van de definitie van Sonja Lyubomirsky:

De ervaring van vreugde, tevredenheid en welzijn, gekoppeld aan een gevoel dat het leven goed is, zinvol en de moeite waard.

Werk en privé zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je neemt jezelf mee in alle situaties. Als het thuis niet lekker loopt, is de kans groot dat je dit op je werk merkt en omgekeerd neem je zaken van het werk soms (onbewust) mee naar huis. Als je het positief bekijkt, kunnen werk en privé elkaar ook positief beïnvloeden. Geluk op het werk ervaren, betekent dat mensen gelukkiger zijn.
Lyubomirsky is tevens één van de wetenschappers die onderzoek heeft gedaan naar de maakbaarheid van geluk.

De resultaten van haar onderzoek tonen aan dat maar liefst 40% van ons geluk door onszelf te beïnvloeden is.