quickscan

  • De quickscan waarmee je snel in kaart hebt waar jouw bedrijf nu staat als het gaat om werkgeluk, wat je te doen hebt en hoe je dit kunt aanpakken. 

    In deze scan worden enerzijds cijfers zoals ziekteverzuim, verloop en evaluaties geanalyseerd. Daarnaast worden er diepte interviews gehouden met een steekproef uit het team om helder te krijgen waar mensen gelukkig van worden (in het bedrijf). De bevindingen die voortkomen uit zowel de cijfermatige informatie als uit de interviews worden gepresenteerd aan het management/de directie met daarin concrete aanbevelingen hoe je kunt realiseren dat (nog meer) medewerkers gelukkig zijn.